عسل اصل و خالص چیست

عسل اصل و خالص

 

 

 

عسل اصل و خالص چیست ، به نظر شما ، عسل اصل و خالص و با کیفیت باید دارای چه ویژگی هایی باشد و یا اینکه به چه عسلی میتوان با کیفیت و خالص گفت.عسل اصل یک شیرین گننده طبیعی با غالبیت قندهای ساده و زود هضم و طیف وسیعی از مواد موثره و فعال دارای اثرات دارویی و درمانی است.ویژگی های عسل خالص بسته به منبع گیاهی ، منشا جغرافیایی و شرایط آب هوایی و مدیریت زنبور دار و شرایط نگهداری متغییر میباشد.

 

 

عسل اصل 

 

 

عسل اصل و باکیفیت از نظر بسیاری از افراد متفاوت میباشد. بسیاری از افراد رنگ عسل را ملاک خالص بودن آن میدانند و یا اینکه برای تهیه آن به دستورالعمل هایی که داریره ذهن و شنیده های خود دارند میپردازند. اما در تهیه این محصول شگرف باید به بسیاری از نکات توجه کرد ، چرا که در تهیه این محصول طبیعی بسیاری از موارد دخیل میباشند.

 

 

عسل خالص

 

 

عسل اصل و خالص در وجود خود بیشتر از 200 ترکیب فعال به همراه دارد. ترکیباتی همچون ، آب ، کربوهیدرات ها ، اسیدهای آلی ، ویتامین ها ،مواد معدنی ، آنزیم ها و انواع ترکیبات ثانویه.وجود طیف وسیعی از قندها ارزش غذایی و خواص عمومی عسل را ایجاد کرده است.سایر ترکیبات عسل به ویژه ویتامین ها و ترکیبات ثانویه که بسته به منشا گیاهی تفاوت دارند مسئول عطر و طعم و خواص دارویی و درمانی عسل هستند.

 

 

عسل خالص

 

 

میزان رطوبت در عسل خالص 

 

سئوال بسیاری از افراد اینست که میزان رطوبت عسل اصل و خالص چقدر است.همانطور که میدانید هرچه رطوبت کمتر باشد پس غلظت آن نیز بیشتر میشود.شهد خام که زنبورعسل از آن استفاده میکند دارای رطوبت بسیار بالایی میباشد.زنبور عسل با فعالیت شبانه روزی سعی بر کاهش این رطوبت دارد.به طور کلی عسل های کناطق مرطوب همچون مناطق جنگلی شمال کشور در مقایسه با مناطق نیمه خشک،همچون مراتع کوهستانی ، رطوبت بیشتری دارند.

 

 

رطوبت در عسل های مختلف

 

 

عسل های مناطق معتدل شمالی ایران از جمله عسل مرکبات و عسل جنگل دارای رطوبت بالای 18 درصد بوده و بایستی حداکثر بعد از 6 ماه به مرف برسند.در غیر اینصورت به تدریج در اثر فعالیت های مخمرها فرآیند تخمیر انجام شده و عسل ترش میشود.عسل مناطق نیمه خشک و خشک در مراتع کوهستانی و دشت ایران اغلب رطوبت های 14 تا 17 درصد را دارا میباشند.میزان رطوبت به عواملی چون :منشا گیاهی و  جغرافیایی،شرایط آب و هوایی ، فصل برداشت،میزان جریان شهد ورودی و میزان و مدت فرآوری زنبور عسل در پروسه تولید دارد.

 

 

ارتباط عسل خالص و رطوبت

 

 

رطوبت یکی از شاخص های مهم تعیین کیفیت عسل خالص میباشد.و همینطور به عنوان یک شاخص کیفی برای تعیین مدت زمان انبارداری عسل محسوب میشود.در ایران عسل های مناطق مرطوب از جمله عسل مرکبات شمال و عسل جنگلی مانند عسل نمدار ، گاه رطوبت بالای 22 درصد دارند.در این شرایط امکان ترش شدن عسل بسیار بالاست.عسل مناطق نیمه خشک و کوهستانی اگر به صورت رسیده برداشت شوند اغلب رطوبت زیر 17 درصد داشته و نگرانی بابت نگهداری طولانی مدت آن ها وجود ندارد.

 

 

 

عسل با کیفیت

 

 

 

ویژگی های عسل با کیفیت

 

 

بر اساس استاندار عسل اصل و خالص تنها منشا شهد گیاهان داشته و توسط زنبور عسل تولید میشود.وجود هرگونه ماده ای غیر از عسل ، همچون موم در عسل صاف شده ، قطعات بدن حشرات ، قطعات گیاهی و هرگونه افزودنی خوراک همچون رنگ های مصنوعی و اسانس در عسل ممنوع بوده و تقلب محسوب میشود.رنگ و بوی عسل بایستی متناسب با گیاه یا گیاهانی باشد کهزنبور عسل از آن استفاده کرده است.همچنین عسل باید دارای مزه شیرین مخصوص به خود و عاری از مزه سوختگی ، تخمیر و ترشیدگی و به طور کلی هرگونه مزه نامطبوع باشد.

 

 

عسل اصل و خالص

 

 

1-ساکارز

 

 

ساکارز یکی از شاخص های مهم تعیین کیفیت عسل اصل جهت تفکیک عسل خالص از عسل های تغذیه ای میباشد.در آزمایشگاه طی روش لین اینون ودر حضور محلول فهلینگ و معرف متیلنبلو قندهای احیا کننده قبل و بعد از هیدرولیز اندازه گیری میشوند.به طور معمول هرچه میزان ساکارز عسل کمتر از 5 درصد باشد، نشان از طبیعی بودن و رسیدگی عسل میباشد.در عسل های تغذیه شده با شربت شکر ،معمولا ساکارز بیشتر از 5 درصد گزارش میشود و به تدریج در طی انبارداری ساکارز عسل کاهش میابد.

 

 

2-قندهای احیا کننده

 

به قندهای فروکتوز ، گلوکز و مالتوز قندهای احیا کننده گفته میشود.در تشخیص عسل اصل و خالص در آزمایشگاه قبل از تعیین ساکارز ابتدا قندهای احیا کننده اندازه گیری میشوند.به طور معمول در عسل خالص میزان قندهای احیا مننده دقبل از هیدرولیز بیشتر از 65 درصد گزارش میشود.و معمولا ذهر چه میزان این شاخص بیشتر از 70 درصد بیشتر باشد،میزان ساکارز کمتر و کیفیت عسل بیشتر خواهد بود.

 

 

3-نسبت فروکتوز به گلوکز

 

قندهای فروکتوز و گلوکز مهمترین قندهای موجود در عسل اصل هستند.در اغلب عسل ها میزان فروکتوز بیشتر از قند گلوکز است.این شاخص میتواند در تعیین مدت زمان رس بستن و تفکیک عسل های طبیعی از عسل های تغذیه ای و صنعتی در آزمایشگاه های تخصصی عسل با در نظر گرفتن سایر شاخص ها مورد استفاده قرار بگیرد.حداقل میزان این نسبت در استاندارد 9% تعیین شده است و معمولا در عسل های طبیعی میزان این شاخص9% الی 1,3 خواهد بود و میزان  های کمتر و بیشتر از آن بایستی مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد.

 

 

4-فعالیت دیاستازی

 

 

دیاستاز مهمترین آنزیم عسل است که بر اساس آن طبیعی بودن، حرارت دیدن و تازگی عسل تعیین میشود،به طور معمول در عسل های طبیعی و تازه میزان این آنزیم بیشتر از 8 واحد خواهد بود،اما در عسل های حرارت دیده و طی مدت زمان انبارداری و حتی عسل های تغذیه شده با شربت شکر و عسل های صنعتی میزان این شاخص کمتر از 8 واحد خواهد شد.البته در برخی از عسل های طبیعی نیز استثنائاتی وجود دارد که منوط به بررسی سایر شاخص ها میباشد.

 

 

5-پرولین

 

 

مهمترین آمینو اسید موجود در عسل که حداقل میزان آن 180 میلی گرم بر کیلو گرم در استاندارد ها تعیین شده است.بر اساس این شاخص طبیعی بودن و رسیدگی عسل تعیین میشود،به طور معمول در عسل های طبیعی نیزان این شاخص بیشتر از 300 میلی گرم خواهد بود.

 

 

6-هیدروکسی متیل فورفورال

 

 

یکی از شاخص های مهم عسل اصل و خالص که در طی انبارداری و حرارت دادن عسل تولید میشود،حداکثر میزان این شاخص در عسل های ایران بایستی 40 میلی گرم بر کیلوگرم باشد.توجه داشته باشید که تعیین اصالت و کیفیت عسل خالص تنها در آزمایشگاه های تخصصی عسل که تجربه و شناخت کافی از عسل های ایران دارند و با در نظر گرفتن تمامی شاخص های فیزیکوشیمیایی و تفسیر نتایج یک کارشناس خبره عسل و نه الزاما مصرف کننده و حتی زنبوردار انجام میشود.و تنها بر اساس یک شاخص نمیتوان اصالت عسل را تشخیص داد.

 

 

عسل اصل چه ویزگی هایی دارد

 

عسلی که تنها از شهد گل های گیاهان تولید شده،عاری از نهاده های شیمیایی همچون سموم و کودهای شیمیایی بوده و در حین تولید در داخل کندو ، از آنتی بیوتیک ها و داروهای عیر ارگانیک توسط زنبوردار استفاده نشده باشد و همچنین در پروسه بسته بندی آن شرایط بهداشتی ، نوع ظرف و شرایط انبارداری به گونه ای باشد که کمترین کاهش در کیفیت عسل صورت بگیرد.معمولا عسل های مراتع کوهستانی و دشت  که از شهر ها و آلودگی های شهری به دور هستند و زنبوردار نیز در تولید آن مدیریت لازم و اصولی در استفاده از داروها و مواد شیمایی را که از الزامات تولید یک عسل طبیعی است رعایت میکند از کیفیت بالایی برخوردار است.

 

دیدگاه شما

یک دیدگاه

  1. سلطانی گفت:

    ایا میشه عسل خالص رو از رنگش تشخیص داد

رسانه های همکار
فروش ها
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.